Üdvözöljük a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.” - Vekerdy Tamás

menfocsanakiovi@gmkgyor.hu - 06-96/449-297

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány - Duna Takarék: 58600300-11227364

 

Óvodánk története

A Ménfőcsanaki óvoda történetének legfontosabb eseményei

A Ménfőcsanaki Óvoda történetét először 1985-ben dolgoztuk fel. Levéltári kutatásainkat az akkor már nyugdíjas alapító tagok elmondásaival egészítettük ki. Ménfőcsanakon 1948-tól működött nyári óvoda, mert a falu lakói igényelték az idénymunka miatt. A gyermeklétszám 25-30 fő volt. Az úgynevezett “idényóvoda” más-más épületben 14 éven keresztül működött. Erre az időszakra jellemző a falu összefogása, a jó szervezőmunka. Dr. Torda Istvánné – a körzeti orvos felesége – jelentős munkát végzett az ügy érdekében.

1956-ban a volt orvos lakásban – ma Horgas u. 4. sz. alatt – alakult meg az első napközi otthonos óvoda. Az első átfogó óvodai program: Nevelő munka az óvodában, 1957-ben jelent meg, s ez alapján dolgoztak az óvónők.
Az első épület, melyet kimondottan óvoda céljára terveztek, 50 férőhellyel 1961. augusztus 20-án nyitotta meg kapuját. Az 50 férőhelyre 75 gyermeket vett fel fenntartó, a Községi Tanács. Felügyeletet tartó munkáltatója pedig az Általános Iskola igazgatója volt. 1963-ban a gyermeklétszám növekedése miatt még egy csoportszobával bővítették az épületet, ahova a 75 férőhelyre 105 gyermeket vettek fel. 1971-ben Ménfőcsanakot Győr városhoz kapcsolták, s ebben az évben adták ki az új programot, Az Óvodai nevelés programja címmel. A gyermeklétszám újabb növekedéséhez hozzájárult, hogy ebben az évben adták át az első lakótelepet.
1974-ben újabb egy csoporttal és kiszolgálóhelyiségekkel bővült óvodánk a tanácsház megüresedett épületében. A munka jelentős részét a TSZ építő brigádja vállalta.
1980-ban a megüresedett óvodai lakásból jól felszerelt konyhát alakítottak ki, a régi konyharészből pedig mosókonyha és raktár lett.
1980-ban újabb bővítésre került sor. Áprilisban adták át a volt orvos lakásból alakított 2 csoportos épületrészt. Ebben az évben körzetesítették Győr város óvodáit, a gyirmóti 2 csoportot hozzánk csatolták, és így jött létre a 14. sz. óvodai körzet, amely 1991-ig működött ilyen formában.
A gyermeklétszám tovább növekedett, ezért 1981 novemberében a Győri úti iskola épületét is óvodává alakították, ahol újabb két csoport kapott helyet.
Helyben 8 csoport 4 épületben működött, valamint a Gyirmóti Tagóvoda. Ez a szétszórtság nagyfokú szervező-munkát igényelt. Figyelemreméltó adat, hogy 1985-ben a gyermeklétszám 277 fő volt, 108%-os kihasználtsággal. Az 1985-ben megjelenő új oktatási törvény lehetővé tette, hogy kialakítsuk óvodánk sajátos arculatát. A nevelőtestület azóta két munkaközösségben dolgozik: a Differenciált képesség-fejlesztő és a Néphagyományőrző munkaközösség.
1995-ben az óvoda saját konyháját megszüntették, ettől kezdve az Á.M.K. konyhája látta el élelmezésünket. 1996-ban a Győri úti épületünk tetőszerkezete életveszélyessé vált, ekkor a két csoport átköltözött a Győzelem úti iskolába.
A megüresedett konyhaépületből tornatermet alakítottunk ki, melyet pályázaton nyert pénzből rendeztünk be. A jó felszerelés is hozzájárult ahhoz, hogy óvodásaink évről évre sikeresen szerepeltek a Győrben megrendezett Ovi Olimpián, így 2003, 2005, 2007, 2008, 2009 évben aranyérmesek lettünk. Az 1999-es tanévtől a Helyi Nevelési Program alapján végezzük nevelő munkákat, mely létrehozásánál a nevelőtestület figyelembe vette intézményünk adottságait.
2000. augusztus 1-jétől az óvoda a Petőfi Sándor ÁMK része lett. Egységünk szakmai önállóságát megőrizve a megkezdett Pedagógiai Program szerint folytatta munkáját. Célunk, hogy az elmúlt évek eredményes munkáját folytatva megőrizzük azokat az értékeinket, melyekkel a szülők is elégedettek. 2006 szeptemberétől intézményünk vezetője: Korsós Jánosné lett. A szülők által választható programlehetőségek egyre bővültek.
2007. szeptembertől óvodánkban 10 csoport működött. Ideiglenesen a két tiszta kiscsoportot a Kisdobos úti iskolában helyeztük el. 2008 szeptemberétől már 12 csoportra bővült intézményünk. A két tiszta csoport ekkor a Kastély épületében végezte nevelő munkáját. 2009 szeptemberétől óvodánk 13 csoportra gyarapodott. Ideiglenesen egy tiszta csoportot a Kastély épületében helyeztünk el.
2009 augusztus 1-től 2010. június 31-ig két új óvodaépület készült el, a Torda Óvoda és Világosvár Óvoda, mely 4 és 7, összesen 11 csoport befogadására volt alkalmas. Sajnos két csoportunk így is az iskola épületében fért csak el, így 3 telephelyen, 13 csoporttal működtünk, homogén és heterogén összetételű csoportokkal.
2010. szeptember 1-től Óvodánk továbbra is 13 csoporttal működött. Ebben a nevelési évben nem volt szükség csoportfejlesztésre. Oka: 79 gyermek ment iskolába, 110 új gyermek iratkozott be a 2010/2011 nevelési évre, így a csoportlétszámok megnövekedtek.
2011/2012 nevelési évre Ménfőcsanakon 122 gyermek iratkozott be (72 helyre) és nyert felvételt, amely egy csoportfejlesztéssel járt. A 14. csoport helyét a Világosvár óvodában alakítottuk ki (a vezetői iroda és a fejlesztő szoba összenyitásával). A két új óvodaépület – Torda Óvoda és Világosvár Óvoda – 12 csoport befogadására vált alkalmassá. Két csoportunk a Kisdobos úton, az iskola épületében, kettő pedig a Gyirmóti Tagóvodában működött.
Így 419 férőhelyes óvodánk 4 telephelyen, 16 csoporttal működött, homogén és heterogén összetételű csoportokkal.
A Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság ÁMK óvodai, általános iskolai és közművelődési egységet foglalt magába. Az átszervezés által a Ménfőcsanaki Dr. Torda István Óvodához tartozik az eddig önállóan működő Gyirmóti Óvoda. A 2012/2013 nevelési évre Ménfőcsanakon 138 gyermek iratkozott be, amely egy csoportfejlesztéssel járt. A két új óvodaépület – Torda Óvoda és Világosvár Óvoda – 12 csoport befogadására alkalmas. A Kisdobos úti óvodánkban lévő két csoport a Győzelem útra költözött és itt kapott helyet az új csoport is. Így a Győzelem úti épületben, a Manóvár Tagóvodában 3 csoport van. A Gyirmóti Tagóvodában két csoport működik. Így 445 férőhelyes óvodánk 4 telephelyen, 17 csoporttal működik, homogén és heterogén összetételű csoportokkal.
A 2013. július 01. napján a köznevelési intézmények átszervezése megtörtént. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az óvodák fenntartója Győr városában 12 óvodát hozott létre, melyekhez tagóvodák tartoznak. Az átszervezés által a Ménfőcsanaki Óvoda levált a Kertvárosi ÁMK-tól és jogutódként, önálló köznevelési intézményként működik tovább. Az óvoda megnevezése: Ménfőcsanaki Óvoda. A két új óvodaépület, Dr. Torda István Óvoda és a Világosvár Tagóvoda 12 csoport befogadására alkalmas.  A Győzelem úti épületben, a Manóvár Tagóvodában 3 csoport, a Gyirmóti Tagóvodában 2 csoport számára van hely. Így 460 férőhelyes intézményünk 4 telephelyen, 17 csoporttal működik, csak vegyes életkorú elosztással. 2015. augusztus 14-től intézményünk új vezetője: Nemes Lajosné A 2013-ban bevezetett Pedagógus életpályamodell kapcsán intézményünk folyamatosan részt vesz minősítő eljárásokon, ami szakmai munkánk elismerését, a jó színvonal megtartását és a megújuló látásmód kialakulását eredményezi. Emellett törekszünk nem csak a belső, hanem a külső, a mai kor elvárásainak megfelelő környezet biztosítására a gyermekek számára.
Minden épület udvara korszerű játékokkal, ütéscsillapítóval rendelkezik. Minden évben lehetőségünk nyílik bővítésekre, beruházásokra. Árnyékolók, napvitorlák, udvari ivó kutak szépítik óvodáinkat.
Sikerült a Manóvár Tagóvodát teljesen leválasztani az iskola épületétől, ami a gyermekek biztonságát a szülők kényelmét szolgálja.
2017 tavasza óta a Torda Óvoda és a Világosvár Tagóvoda udvarának egy részét műfű borítja, a Gyirmóti Tagóvoda új mászókával lett gazdagabb és büszkén viseli  a Zöld Óvoda címet, melyet az Örökös Zöld Óvoda címmel véglegesített 2017- ben.
2018-ban tovább folytatódott az éles homok kiváltása az óvodák udvaráról a mai kor elvárásainak megfelelő ütéscsillapítóra. A Torda és a Világosvár Tagóvoda udvarán már csak ütéscsillapító található, a Manóvár Tagóvoda háromnegyed részén is megtörtént az éles homok megszüntetése. A Gyirmóti Tagóvoda új vizesblokkal bővült, így mindkét csoportnak külön mosdója van. A Torda Óvoda egy focipályával lett gazdagabb, melynek területét gyeptéglával sikerült lefedni.

2019-ben is komoly összegeket költhettünk óvodánkra. A Torda Óvoda négy csoportszobájára szúnyogháló és redőny került. Fényáteresztés céljából az ajtókat kicseréltük üvegbetétesre. A Világosvár Tagóvoda 3 csoportszobájára szúnyoghálót, 4 csoportra szúnyoghálós redőny került az ablakokra. A posta udvaron a vár környékét műfűvel fedtük le. A Manóvár Tagóvoda két csoportszoba gletteléses festése megtörtént. A Gyirmóti Tagóvoda teljes villamos hálózatát felújítottuk. A Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány nevében pályáztunk a Torda Óvodába POLYBALL eszközre, Dani várra, ill. gyermek asztalra, székkel.

 A 2020-as évet a koronavírus határozta meg. A rendkívüli szünet idején az óvodapedagógusok online kapcsolatot alakítottak ki a szülőkkel, melyet a honlapon “On-line Ovi” néven tettünk közzé. Minden héten tervezetekkel, új feladatokkal segítették a szülők közvetítésével a csoportjukba járó gyermekek otthoni nevelését, foglalkoztatását. A nyár folyamán mindegyik tagóvodában átfestettük az udvari játékokat. A Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány nevében pályáztunk a Világosvár Tagóvodába a mászóka alatt kikopott füves rész műfűre való kicserélésére, ill. az óvoda udvarát a parkolótól elválasztó drótfonatos kerítés icserélésére. A Teleház-Sport-, Szabadidő és Ifjúsági Egyesülettel pályáztunk a Gyirmóti Tagóvodába ütésgátló burkolat vásárlására.

 

Gyermeklétszám alakulása: