Üdvözöljük a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.” - Vekerdy Tamás

menfocsanakiovi@gmkgyor.hu - 06-96/449-297

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány - Duna Takarék: 58600300-11227364

 

Néptánc

 

Tíz éve működik óvodánkban tehetséggondozó néptánc műhely. Ezeken a foglalkozásokon a néptánc alapjainak elsajátítását, a mozgáskultúra fejlesztését tűztük ki célul, emellett a magyar népköltészet kincseit is tovább adjuk a résztvevőknek. Mint egy kaláris gyöngyszemeit, a foglalkozásokat úgy fűzzük fel hétről hétre az évkör képzeletbeli szalagjára: jeles napok, népszokások, lassan feledésbe merülő szavak, ritkán használt kifejezések kerülnek felszínre. Ezek szervesen illeszkednek az óvoda mindennapjaiba, kiegészítve az óvodai tevékenységeket, új ismeretekkel bővítve tudásukat.

Az óvoda nagycsoportosai közül tanév elején választjuk ki azt a húsz-huszonöt kisgyermeket, akik az életkorukhoz képest kiemelkedő mozgáskultúrával és ritmusérzékkel rendelkeznek. Ők egész évben heti rendszerességgel, ezeken a tematikusan összeállított, tehetséggondozó foglalkozásokon vehetnek részt.

Az éves programban hangsúlyos szerepet kapnak az egyszerű, majd egyre összetettebb ritmusgyakorlatok, a településünkre, szűkebb tájegységünkre jellemző mozgásos és dalos népi játékok, tánclépések, motívumfűzések. Ezek alapját a saját helyi és a környező településekről származó gyűjtéseim, illetve Dr. Barsi Ernő gyűjtései és a rábaközi, szigetközi tánc- és néphagyományok adják.

Az egymásra épülő, egymással összekapcsolható mondókák, énekes játékok, táncelemek felhasználásával a különböző térformákkal, váltogatott mozgásokkal, különböző fogásmódok elsajátításával táncokat, játékfűzéseket állítunk össze. A foglalkozásokhoz kapcsolódóan, azokat gazdagítva a helyi motívumkinccsel és a település történetével is ismerkedünk.

Évvégén, a pünkösdi ünnepkör szokásai alapján összeállított játékos táncunkat az óvoda saját viseletében mutatjuk be társainknak, illetve a falu lakosainak, a ménfőcsanaki közönségnek.

A tehetséggondozó foglalkozásokat vezeti:

Józsáné Nagy Erzsébet

  Óvodapedagógus, népi gyermekjáték oktató