Üdvözöljük a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.” - Vekerdy Tamás

menfocsanakiovi@gmkgyor.hu - 06-96/449-297

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány - Duna Takarék: 58600300-11227364

 

Alapítvány - Általános információk

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány

Tisztelt Szülők, Nagyszülők, volt ménfőcsanaki óvodások, lakosok!

Örömmel tudatjuk, hogy 2014 áprilisában a Győri Törvényszéki Cégbíróság nyilvántartásba vette, vagyis bejegyezte a Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítványt.
Az óvodánkban, –  azaz a – Győr-Ménfőcsanak, Horgas út 21. sz. alatt – működő “Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány” célja a Ménfőcsanaki Óvodába (dr. Torda István Óvoda, Világosvár Tagóvoda, Manóvár Tagóvoda) járó óvodás gyermekek korszerű, színvonalas nevelésének támogatása, testi és szellemi képességeinek kibontakoztatását segítő nevelési programok kidolgozásának, alkalmazásának segítéséhez eszközök vásárlása, tárgyi feltételek javítása.
Az Alapítvány vagyonának kezelő és legfőbb döntéshozó szerve a 3 tagú Kuratórium. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról.
A kuratórium tagjai: Kövér Emese, Juhászné Hajner Tímea elnök, akik társadalmi munkában végzik a feladataikat.
Az Alapítvány támogatja:

  1. A tárgyi feltételek javítását, természetes anyagú eszközök, berendezési tárgyak, játékok beszerzését;
  2. Szemléltetőeszközök, a működést szolgáló technikai eszközök beszerzését, korszerűsítését és fejlesztését;
  3. Az óvodák játék- és sporteszközei bővítését;
  4. A gyermekek mozgásigényének minél jobb kielégítését, ehhez szobai és udvari mozgást fejlesztő játékok beszerzését;
  5. A kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítását, kézműves programok megvalósítását.
  6. Az egészséges életmód kialakításához sportolási lehetőségek biztosítását.
  7. Kulturális és sportprogramok, valamint kirándulások szervezését.
  8. A kötelező óvodai ellátáson kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások szervezését.

A támogatási igényeket az óvónők írásbeli kérelemben kezdeményezik. Lehet csoport szinten vagy közösen, amit az Alapítvány Kuratóriumához kell benyújtani elbírálásra évi 2 alkalommal. A leadás időpontja október és március első hete.
A beérkezett kérelmekről a Kuratórium dönt.
Az Alapítványhoz befolyt összegből (ovis bálból és egyéb ovis rendezvényekből befolyt adományok, szülők, magánemberek, vállalkozások adományai, stb.), amely összeg az óvoda csoportjaira van lebontva, a csoportok egyénileg vagy közösen is gazdálkodhatnak.
Az Alapítvány az adó 1% -ával és közvetlen befizetéssel is támogatható. Ha a csoportnak megy a támogatás, akkor a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni a csoport nevét.
Kérem ezért a tisztelt olvasókat, hogy amennyiben egyetértenek céljainkkal,
támogassák alapítványunkat.

Nevünk: Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány
Adószámunk: 18595570-1-08
Természetesen az alapítványt közvetlen befizetéssel is támogathatják a:
Duna  Takaréknál vezetett számlánkra: 58600300-11227364

Támogatását, segítségét előre is köszönjük!
Juhászné Hajner Tímea
A Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány
kuratóriumának nevében