Üdvözöljük a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.” - Vekerdy Tamás

menfocsanakiovi@gmkgyor.hu - 06-96/449-297

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány - Duna Takarék: 58600300-11227364

 

Kötelező felszerelésekről készült jegyzék

 

JEGYZÉK 

a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről 

 

A jegyzékben előírt minimum követelmények figyelembevételével a pedagógus - az óvoda, iskola SZMSZ-ében, házirendjében meghatározott - védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra, az iskolai tanórákra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 

A gyermekek, tanulók részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a gyermekek, tanulók testméretéhez. 

A taneszközkészlet meghatározásához az alapfokú művészeti iskolákban az alapfokú művészetoktatás alapprogramja, tantervi programja nyújt segítséget. Taneszközre van szükség minden olyan jellegű tananyag feldolgozásához, amelyik a szemléltetés, illetve tanulói tevékenység nélkül nem valósítható meg. 

Ha az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek, munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni lehessen. Amennyiben az eszközöket, felszereléseket létszám szerint kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből a tényleges, érintett létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget beszerezni. 

Ahol a melléklet az óvoda pedagógiai programjára utal, azon az Óvodai nevelés országos alapprogramja, továbbá nemzetiségi óvodai nevelést biztosító óvoda esetén a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését biztosító óvoda esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve figyelembevételével készített, vagy jóváhagyott pedagógiai programot kell érteni. 

Ahol a melléklet az iskola pedagógiai programjára utal, ott a Nat, továbbá a nemzetiségi oktatást biztosító iskola esetén a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, sajátos nevelési igényű tanuló oktatás esetén a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve, a két tanítási nyelvű oktatást biztosító iskola esetén a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve, érettségi vizsgára felkészítő középiskola esetén pedig az Érettségi vizsga vizsgaszabályzata követelményei figyelembevételével készített, vagy jóváhagyott pedagógiai programot kell érteni. 

Ahol a melléklet a művészetoktatási intézmények jegyzékében az iskola pedagógiai programjára utal, azon az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára építő pedagógiai programot kell érteni. 

Ha az óvoda nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésében, vagy az iskola (ide értve a művészetoktatási intézményeket is) a nemzetiséghez tartozók iskolai oktatásában, illetve a kollégium nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelésében vesz részt, az eszközök és felszerelések megvásárlásánál a nemzetiségi sajátosságokat figyelembe kell venni. 

 

             

 

 1. ÓVODA 
 I. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI  
 Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos eszközzel, felszereléssel 
 
 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutatók Megjegyzés 
1. 1. Csoportszoba   
2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 

Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubitus matrac egyéni szükséglet 

szerint; látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén védőszegély (rács). 

3. gyermekszék (ergonomikus) gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható magasságú, lábtartóval és ülőkével. 
4. gyermekasztal gyermeklétszám figyelembevételével Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes óvoda asztalok. 
5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak lefedésére alkalmas méretben  
6. szőnyeg gyermekcsoportonként, a padló legalább egyötödének lefedésére alkalmas méretben  
7. játéktartó szekrény vagy polc gyermekcsoportonként 2, sajátos nevelési igényű gyermek esetén további 1  
8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1  
9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1  
10. textiltároló és foglalkozási eszköztároló szekrény gyermekcsoportonként 1  
11. edény- és evőeszköz-tároló szekrény gyermekcsoportonként 1  
12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1  
13. hulladék szelektálására alkalmas gyűjtőedények épület szintenként 1 a települési szabályozásnak megfelelően annyi gyűjtőedény, amennyi az elkülöníthető hulladéktípusok száma 
14. 2. Tornaszoba   
15. tornapad  
16. tornaszőnyeg  
17.1 bordásfal  
17.2 bordásfal 3 gyermekenként 1 új óvoda építése esetén. 
18. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő készlet pl. greiswald, mozgás-kotta, body-roll, Bosu jellegű fejlesztő eszközök 
19. egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések három gyermek egyidejű foglalkoztatásához ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket nevel; a pedagógiai programban foglaltak szerint, pl.: zsámoly, matrac, labdák, karikák, stb. 

 

20. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba   
21. a fogyatékosság típusának megfelelő, a tanulási képességet fejlesztő eszközök  a pedagógiai programban foglaltak szerint. 
22. tükör (az asztal szélességében)  
23. asztal  
24. szék egy gyermek, egy felnőtt. 
25. szőnyeg  
26. játéktartó szekrény vagy könyvek tárolására is alkalmas polc  
27. 4. óvodapszichológusi szoba gyermeklétszám szerint  
28. asztal  
29. szék  
30. szőnyeg  
31. könyvek, játékok, iratok tárolására is alkalmas polc  
32. 5. Játszóudvar   
33. kerti asztal gyermekcsoportonként 1  
34. kerti pad gyermekcsoportonként 2  
35. babaház minimum 1, további 2 csoportonként 1  
36. udvari ivócsap, ivókút (székhelyen és telephelyen) 1 új óvoda építése esetén 
37. udvari homokozó gyermekcsoportonként 1 megfelelő árnyékolás biztosításával 
38. takaróháló, takaróponyva homokozónkként 1 a homokozó használaton kívüli lefedéséhez 
39. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök IV. rész szerint pl.: fészekhinta, gyermekcsoportonként 1 db kétüléses lengőhinta, továbbá 3 - 3 db roller, három és kétkerekű kerékpár, mászóka stb. 
40. 6. Intézményvezetői iroda  
41. íróasztal és szék 1-1  
42. tárgyalóasztal, székekkel  
43. telefon  
44. könyvszekrény  
45. iratszekrény  
46. számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal 1 felszerelés perifériák pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, fénymásoló), hangszóró, projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, stb. 

 

47. 

7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda 

(a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el) 

 
48. íróasztal és szék 1-1  
49. iratszekrény  
50. telefon közös vonallal is működtethető 
51.    
 számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal 1 felszerelés tagintézményben perifériák pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, fénymásoló), hangszóró, projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, közös intézményi használatra stb. 
52. 8. Nevelőtestületi szoba  
53. asztal, ami egyben eszköz előkészítő munkaasztal is pedagóguslétszám figyelembe vételével  
54. szék pedagóguslétszám szerint 1  
55. könyvtári dokumentum 500 az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez 
56. könyvszekrény legalább ötszáz könyvtári dokumentum tárolásához alkalmas legyen 
57. számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal perifériák pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, fénymásoló), hangszóró, projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, stb. 
58. 9. Orvosi szoba, elkülönítővel berendezése, felszerelése a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint 

amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat az óvodában megszervezett, biztosított; 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, helyben biztosítva 

59. 10. Gyermeköltöző  
60. öltözőrekesz, ruhatároló, fogas gyermeklétszám figyelembevételével öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló 
61. öltözőpad gyermeklétszám figyelembevételével  
62. 11. Gyermekmosdó, WC helyiség  
63. törülközőtartó gyermeklétszám figyelembevételével  
64. falitükör mosdókagylónként 1  
65. rekeszes fali polc (fogmosótartó) gyermeklétszám figyelembevételével  
II. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 
 
1. egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár 
2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó 
3. fésűtartó csoportonként 1  
4. törülköző felnőtt és gyermeklétszám szerint 3-3  
5. abrosz asztalonként 3  
6. takaró gyermeklétszám szerint 1  
7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám szerint 3-3  

 

 III. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
 Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos eszközzel, felszereléssel 
 
1. szennyes ruhatároló 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

 
2. mosott ruhatároló 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

 
3. automata mosógép 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

ha a mosás helyben történik 
4. vasaló 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

ha csoportok száma több mint 6, akkor 2 
5. vasalóállvány 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

ha csoportok száma több mint 6, akkor 2 
6. szárítóállvány 

csoportonként 1-1 

(székhelyen és telephelyen) 1 

 
7. takarítóeszközök 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

 
8. kerti munkaeszközök, szerszámok 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1-1 

pl.: ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna, fűnyíró, fűszegély nyíró, sövényvágó, metszőolló, hólapát, lombvágó, locsolótömlők, seprűk 
9. hűtőgép 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1-1 

 
10. porszívó óvodánként (székhelyen és telephelyen szintenként) 1-1 pl.: lehet takarítógép 
 IV. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 
 
1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 
2. különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építőkonstruáló játékok, szabályjátékok, dramatizálás, bábozás, barkácsolás) eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 

csoportszobai és udvari eszközök külön-külön (pl: családjáték,  mesterségek játéka; közlekedési szabályjáték; boltos játékok; jelmezek, LEGO; építő kocka és építőelemek; mágneses építők, fogaskerék készletek) 
3. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével 

csoportszobai és udvari eszközök külön-külön (pl: akadálypálya elemei; egyensúlyérzékelő játékok, eszközök; gimnasztikai eszközök; motoros képességfejlesztő eszközök) 
4. ének, zene, énekes játékok eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint (pl: hangszerkészlet; furulya; dob; triangulum; xilofon; metalofon; cintányér, csengő) 

 

5. az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint (pl: okoskocka; logico eszközök; beszédfejlesztés eszközei; hangképzést segítő eszközök; könyvek) 
6. értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint (pl: érzékelés-észlelés fejlesztését segítő eszközök; okoskocka; összetett fejlesztő eszközök, logico, sakkjátszótér eszközcsomag) 
7. ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint (pl: rajzolás, festés, mintázás, kézművesség eszközei) 
8. a természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint (pl: logico; okoskocka; lotto játékok; kirakó eszközök; adott témakörhöz rendelt digitális adathordozók) 
9. munka jellegű tevékenységek eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 
10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 
11. digitális hanglejátszásra és képmegjelenítésére alkalmas eszköz 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

projektor, vagy interaktív kijelző 
12. hangfalak (székhelyen és telephelyen) 1  
13. diavetítő 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

 
14. vetítővászon 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

 
15. hangszer (pedagógusoknak) 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai programja szerint 
16. hangszer (gyermekeknek) 

gyermekcsoportonként, a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 
17. egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő óvodában; az óvoda pedagógiai programja szerint 
 

V. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS 

ESZKÖZEI 

 Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos eszközzel, felszereléssel 
 
1. 1. Beszédfogyatékosok 
2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1  
3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1  
4. 2. Hallási fogyatékosok 
5. dallamíró csoportonként 1  
6. hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő felszerelés 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai csoportban látja el és a gyermekek száma nem éri el a tizenhármat, az eszköz használata megoldható másik köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében 
7. vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, illetve csoportos adó-vevő készülék gyermeklétszám szerint 1  
8. a különböző nyelvi kommunikációs szinteknek megfelelő kifejezések képi megjelenítésére alkalmas elektronikus információhordozó 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai csoportban látja el és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, az eszköz használata megoldható másik köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében 
9. nyelvi kommunikáció vizuális, auditív megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas eszköz 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai csoportban látja el és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, az eszköz használata megoldható másik köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében 
10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1  
11. 3. Látási fogyatékosok   
12. olvasótelevízió gyermeklétszám figyelembevételével gyengénlátók, aliglátók számára 
13. hatrekeszes doboz, gombás tábla, szöges tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám szerint