Üdvözöljük a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.” - Vekerdy Tamás

menfocsanakiovi@4gmk.hu - 06-96/449-297

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány - Duna Takarék: 58600300-11227364

 

Térítési díj

Tisztelt Szülők!

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. augusztus 16-án megtartott rendkívüli közgyűlésén 21/2022.(VIII.16) számú önkormányzati rendelet keretében módosította a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló rendeletét, melynek értelmében 2022. szeptember 1-től emelkednek az étkezési térítési díjak.

2022. szeptember 1-től az óvodában egész napos térítési díj összege nettó 464 Ft.

Óvodás gyermek étkezése napi háromszori étkezést jelent. (Diétás étkezők esetében is.)

Díjmentes étkezés

A gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) illeti meg a szülőket, ha

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a gyermek
  • a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy a családjában másik tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
  • a gyermek sajátos nevelési igényű, vagy a családban nevelnek másik sajátos nevelési igényű gyermeket
  • a családban három vagy több gyermeket nevelnek
  • a gyermek nevelésébe vételét rendelte el a gyámhatóság
  • a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át


A kormányrendelet itt olvasható.

Az igénybevételhez szükséges nyilatkozat itt tölthető le, az útmutató a kitöltéshez pedig itt.