Üdvözöljük a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.” - Vekerdy Tamás

menfocsanakiovi@4gmk.hu - 06-96/449-297

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány - Duna Takarék: 58600300-11227364

 

Tájékoztatás tanköteles korú gyermekek szüleinek

Tisztelt Szülők!

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, tankötelessé válik. 

A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
 

A 2022/2023 tanév vonatkozásában a kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz 

2022. január 1. napjától 2022. január 18. napjáig lehet majd benyújtani.

 

Oktatási Hivatal: változások az előző évhez képest

  • Kérelmek benyújtási határideje: január 18.
  • Kérelem alátámasztására csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is.
  • Ügyintézési határidő: 50 nap.

A szülő / gyám a kérelmet legkésőbb 2022. január 18. napján nem küldi be, a Hivatal még méltányossági alapon sem engedélyezheti az óvodában maradást vagy a korábbi iskolakezdést!

Kivételszabály, ami csak az óvodában maradás esetén alkalmazható:

Az adott tanév szeptember 1. és január 18. napja közt elvégzett vizsgálatoknál az ötödik életévüket betöltött, de hat évesnél fiatalabb SNI-s, vagy BTMN-es gyermekek esetében kiállított szakértői véleményben a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága további egy év óvodai nevelésre tesz javaslatot, a szülőnek nem kell kérelmet benyújtania az Oktatási Hivatalhoz.

 

Kéreleműrlap már 2021. december végétől elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). 

 

A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:

• a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok 

   (postai cím, e-mail-cím, telefonszám)

• a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, lakcím, oktatási azonosító szám  

   (kérje az óvónőtől)

• az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll: 

   OM azonosító száma: 201902, 

   Ménfőcsanaki Óvoda, 9012 Győr, Horgas út 21. 

• a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és fejlődése, iskolai  életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodai nevelésben maradása

• a kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel   

a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

Kérjük, hogy a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentum(ok) másolatát    (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának   szakvéleménye, fejlődést nyomon követő nyomtatvány stb.) csatolja a kérelméhez.

 

Kérelmek benyújtása:

  • postai úton: Oktatási Hivatal, Budapest 1982
  • ügyfélkapus benyújtás 

A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat kötelező érvényű. 

Kérjük a határozat leadását az óvodavezetőnek!

A tankötelezettség megkezdésének halasztásával illetve a korábbi iskolakezdéssel kapcsolatban minden szükséges információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján: 

www.oktatas.hu/ Köznevelés/Tankötelezettség menüpontban.

 

Árpásiné Nagy Andrea

Óvodavezető helyettes